O firmie

Firma Mariusz Danielczak MAR-GUM powstała w 1999 roku W Łęce Wielkiej. Od początku istnienia świadczy usługi z zakresu wulkanizacji i sprzedaży ogumienia wszystkich typów pojazdów mechanicznych.
Od 2016 roku działa filia w Lesznie, przy ul. Okrężnej 10, w której usługi świadczone są w zakresie wulkanizacji i sprzedaży ogumienia. Dodatkowo oferujemy przechowalnię opon pojazdów osobowych i dostawczych. Obsługujemy również floty pojazdów.

W roku 2018 staliśmy się franczyzobiorcą sieci Euromaster, co umożliwiło nam poszerzenie wachlarza oferowanych usług o serwis klimatyzacji z tzw. nowym i starym czynnikiem, sprzedaż akumulatorów, wymianę oleju oraz klocków i tarcz hamulcowych wszystkich pojazdów. Wprowadziliśmy sprzedaż akcesoriów samochodowych w postaci wycieraczek i żarówek.
Obecnie usługi świadczymy stacjonarnie w Lesznie oraz za pomocą dwóch mobilnych serwisów wulkanizacyjnych dojeżdżających w wyznaczone przez Klienta miejsce przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju. Dla wygody naszych Klientów przyjmujemy płatności kartą płatniczą przy użyciu mobilnego terminalu.

Administratorem Twoich danych jest Mar-Gum Mariusz Danielczak z siedzibą w Łęce Wielkiej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6961148103 . W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@mar-gum.pl.  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby bądź miejsca wykonywania działalności.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze w Łęce Wielkiej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mar-gum.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Mar-Gum w ramach zawieranych z Tobą umów.